หญ้าจัดสวน

 • Landscaping Grass 18mm

  หญ้าจัดสวน 18mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว แบบเส้นเดียว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 18 มม. DTEX 7000 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 130 /ม. (±10%) น้ำหนัก 0.57 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 13650 m² (±10%) Primary Backing Finishing TPYE PP Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 1.77 กก./ตร.ม. (±15%) YARN TUFTING AU Monofiliament นิ้ว องค์ประกอบ 70%...
 • Landscaping Grass 20mm

  หญ้าจัดสวน 20mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว เส้นใยเดี่ยว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 20 มม. DTEX 7000 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 140 /ม. (±10%) น้ำหนัก 0.64 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 14700 m² (±10%) Primary Backing Finishing TPYE PP Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันสินค้าขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 1.84 กก./ตร.ม. (±15%)
 • Landscaping Grass 25mm

  หญ้าจัดสวน 25mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว แบบเส้นเดียว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 25 มม. DTEX 9000 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 140 /ม. (±10%) น้ำหนัก 0.95 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 14700 m² (±10%) Primary Backing Finishing TPYE PP Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 2.15 กก./ตร.ม. (±15%) เส้นด้าย ทัฟติ้ง/8 ประเภทผสม เกรดเดียว 3 " นิ้ว องค์ประกอบ 70% ...
 • Landscaping Grass 28mm

  หญ้าจัดสวน 28mm

  ประเภทเส้นด้าย ทอผ้า ชนิดเส้นเดียว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP เสาเข็ม สูง 28 มม. DTEX 7000 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 130 /ม. (±10%) น้ำหนัก 0.78 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 13650 m² (±10%) Primary Backing Finishing TPYE PP Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันสินค้าขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 1.98 กก./ตร.ม. (±15%)
 • Landscaping Grass 30mm

  หญ้าจัดสวน 30mm

  ประเภทเส้นด้าย เส้นใยเดี่ยว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงกอง 30 มม. DTEX 12400 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 180/ม. (±10%) น้ำหนัก 1.92 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 18900m² (±10%) Primary BACKING FINISHING TPYE PP Cloth+Nonwoven Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันสินค้า ขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 3.02 กก./ตร.ม. (±15%) เส้นด้ายเดี่ยว ข้อต่อ G /8 นิ้ว CO...
 • Landscaping Grass 35mm

  หญ้าจัดสวน 35mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว เส้นใยเดี่ยว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 35มม. DTEX 11200 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 200/ม. (±10%) น้ำหนัก 2.17 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 21000m² (±10%) Primary BACKING FINISHING TPYE PP Cloth+Nonwoven Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application WARRANTY FINAL การรับประกันสินค้า 1.000 KLY TOTAL WEIGHT 3.27 kgr/m² (±15%) YARN TUFTING มิกซ์ /8 นิ้ว CO...
 • Landscaping Grass 38mm

  หญ้าจัดสวน 38mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว แบบเส้นเดียว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 38มม. DTEX 12000 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 170/ม. (±10%) น้ำหนัก 2.16 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 17850m² (±10%) Primary BACKING FINISHING TPYE Double PP Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE เครื่องขูด การรับประกัน การรับประกันสินค้าขั้นสุดท้าย 1.000 KLY TOTAL WEIGHT 3.26 kgr/m² (±15%) YARN TUFTING AUGE Monofiliament นิ้ว องค์ประกอบ...
 • Landscaping Grass 40mm

  หญ้าจัดสวน 40mm

  ประเภทเส้นด้าย TUFTING โมโนฟิเลียเมนต์ มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 40 มม. DTEX 11200 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 200/ม. (±10%) น้ำหนัก 2.43 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 21000m² (±10%) Primary BACKING FINISHING TPYE PP Cloth+Nonwoven Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันสินค้า ขั้นสุดท้าย การรับประกันสินค้า 1.000 KLY น้ำหนักรวม 3.53 กก./ตร.ม. (±15%) เส้นด้ายเดี่ยว ค่าผสม G /8 นิ้ว CO...
 • Landscaping Grass 50mm

  หญ้าจัดสวน 50mm

  ประเภทเส้นด้าย แบบเส้นเดียว แบบเส้นเดียว มิกซ์เกจ “ 3/8 นิ้ว องค์ประกอบ 70% PE+30% PP ความสูงของเสาเข็ม 50 มม. DTEX 10200 DTex(±5%) ตะเข็บ /M 240/ม. (±10%) น้ำหนัก 3.17 กก./ตร.ม. (±10% ) STITCHES m² 25200 m² (±10%) Primary BACKING FINISHING TPYE PP Cloth+Nonwoven Cloth COMPOSITION SBR COMPOSITION Polypropylene TYPE Scraper application การรับประกัน การรับประกันสินค้าขั้นสุดท้าย 1.000 KLY น้ำหนักรวม 4.27 กก./ตร.ม. (±15%)